bemben1997

Pecetowicz
 • Postów

  71
 • Data rejestracji

 • Ostatnia wizyta

Zawartość dodana przez bemben1997

 1. Witam mam tabele serwerów by @CzareK & @DarkGL i chce zmienić pozycje autorów chce zrobić tutaj w górnym basku a to pod dołem usunąć jak to zrobić bo chociaż edytowałem to nadal to na dolę się pojawia
 2. Cześć mam pewien problem ze względu iż dodałem wtyczkę muzyka w profilu lecz wiadomo czasami użytkownicy mogą wgrać coś co rozwala banie no to pomyślałem żeby ustawić głośność na starcie lecz HTML5 nie posiada tego próbowałem z javascriptem coś zwalczyć lecz nie reaguje nic na to oto kod domyślny {{$profileSong = $member->profileSong();}} {{if $profileSong->file and $profileSong->viewable}} <div class='cProfileSidebarBlock ipsPad ipsBox ipsSpacer_bottom'> <h2 class='ipsType_sectionHead ipsType_reset'>{lang='ps_profile_title'}</h2> <div class='ipsType_center'> <p> {{if \IPS\Settings::i()->song_display_autoplay}} <audio autoplay="" controls="" loop="" preload="" class="ps_audio"> <source src="{$profileSong->file->url}"></source> </audio> {{else}} <audio controls="" loop="" preload="" class="ps_audio"> <source src="{$profileSong->file->url}"></source> </audio> {{endif}} </p> </div> </div> {{endif}} A tutaj to co ja próbowałem zrobić {{$profileSong = $member->profileSong();}} {{if $profileSong->file and $profileSong->viewable}} <div class='cProfileSidebarBlock ipsPad ipsBox ipsSpacer_bottom'> <h2 class='ipsType_sectionHead ipsType_reset'>{lang='ps_profile_title'}</h2> <div class='ipsType_center'> <p> <button onclick="setHalfVolume()" type="button">Set volume to 0.2</button> {{if \IPS\Settings::i()->song_display_autoplay}} <audio id="music" autoplay="" controls="" loop="" preload="" class="ps_audio"> <source src="{$profileSong->file->url}"></source> </audio> {{else}} <audio id="music" controls="" loop="" preload="" class="ps_audio"> <source src="{$profileSong->file->url}"></source> </audio> <script> var vid = document.getElementById("music"); function setHalfVolume() { vid.volume = 0.2; } </script> {{endif}} </p> </div> </div> {{endif}} Po kliknieciu na button nic się nie dzieje Pracuje na IPS 4.17
 3. Dobra poradziłem sobie tutaj macie rozwiązanie jeśli komuś było by potrzebne <script> document.getElementById("setvolume").volume = 0.2; </script> {{$profileSong = $member->profileSong();}} {{if $profileSong->file and $profileSong->viewable}} <div class='cProfileSidebarBlock ipsPad ipsBox ipsSpacer_bottom'> <h2 class='ipsType_sectionHead ipsType_reset'>{lang='ps_profile_title'}</h2> <div class='ipsType_center'> <p> {{if \IPS\Settings::i()->song_display_autoplay}} <audio id="setvolume" autoplay="" controls="" loop="" preload="" class="ps_audio"> <source src="{$profileSong->file->url}"></source> </audio> {{else}} <audio controls="" loop="" preload="" class="ps_audio"> <source src="{$profileSong->file->url}"></source> </audio> {{endif}} </p> </div> </div> {{endif}} .volume = 0.2 oznacza 20% głośności na start 1.0 będzie 100%.
 4. @SeNioR i co wiesz cos ?
 5. Zrobiłem tak jak mówisz lecz nadal na jest na max głośność tutaj ci wstawię szablon includeJS {{if !\IPS\Request::i()->isAjax()}} <script type='text/javascript'> var ipsDebug = {{if ( \IPS\IN_DEV and \IPS\DEV_DEBUG_JS ) or \IPS\DEBUG_JS}}true{{else}}false{{endif}}; {{if \IPS\IN_DEV}} var CKEDITOR_BASEPATH = '{url="applications/core/dev/ckeditor" base="none" protocol="\IPS\Http\Url::PROTOCOL_RELATIVE"}/'; {{else}} var CKEDITOR_BASEPATH = '{url="applications/core/interface/ckeditor/ckeditor" base="none" protocol="\IPS\Http\Url::PROTOCOL_RELATIVE"}/'; {{endif}} var ipsSettings = { {{if \IPS\Dispatcher::hasInstance() and \IPS\Dispatcher::i()->controllerLocation == 'admin'}} adsess: "{expression="\IPS\Request::i()->adsess"}", {{endif}} {{if \IPS\COOKIE_DOMAIN !== NULL}} cookie_domain: "{expression="\IPS\COOKIE_DOMAIN"}", {{endif}} cookie_path: "{expression="\IPS\Request::getCookiePath()"}", {{if \IPS\COOKIE_PREFIX !== NULL}} cookie_prefix: "{expression="\IPS\COOKIE_PREFIX"}", {{endif}} {{if mb_substr( \IPS\Settings::i()->base_url, 0, 5 ) == 'https' AND \IPS\COOKIE_BYPASS_SSLONLY !== TRUE}} cookie_ssl: true, {{else}} cookie_ssl: false, {{endif}} imgURL: "{resource="./" location="front"}", baseURL: "{expression="\IPS\Http\Url::baseUrl( \IPS\Http\Url::PROTOCOL_RELATIVE )"}", jsURL: "{expression="rtrim( \IPS\Http\Url::baseUrl( \IPS\Http\Url::PROTOCOL_RELATIVE ), '/' )"}/applications/core/interface/js/js.php", csrfKey: "{expression="\IPS\Session::i()->csrfKey"}", antiCache: "{expression="\IPS\SUITE_UNIQUE_KEY"}", disableNotificationSounds: {{if member.members_bitoptions['disable_notification_sounds']}}true{{else}}false{{endif}}, useCompiledFiles: {{if \IPS\IN_DEV}}false{{else}}true{{endif}}, links_external: {setting="links_external"}, memberID: {expression="( \IPS\Member::loggedIn()->member_id ) ? \IPS\Member::loggedIn()->member_id : 0"}, analyticsProvider: "{expression="\IPS\Settings::i()->ipbseo_ga_provider"}", {{if \IPS\Settings::i()->ipbseo_ga_provider == 'custom' && \IPS\Settings::i()->ipbseo_ga_paginatecode}} paginateCode: function () { {setting="ipbseo_ga_paginatecode"} } {{endif}} }; </script> {{endif}} {{foreach array_unique( array_filter( \IPS\Output::i()->jsFiles ), SORT_STRING ) as $js}} {{$js = \IPS\Http\Url::external( $js );}} <script type='text/javascript' src='{{if $js->data['host'] == parse_url( \IPS\Settings::i()->base_url, PHP_URL_HOST )}}{expression="$js->setQueryString( 'v', \IPS\SUITE_UNIQUE_KEY )"}{{else}}{expression="$js"}{{endif}}' data-ips></script> {{endforeach}} {{foreach array_unique( \IPS\Output::i()->jsFilesAsync, SORT_STRING ) as $js}} <script type="text/javascript" src="{expression="\IPS\Http\Url::external( $js )->setQueryString( 'v', \IPS\SUITE_UNIQUE_KEY )"}" async="true"></script> {{endforeach}} {{if !\IPS\Request::i()->isAjax() and ( count( \IPS\Output::i()->jsVars ) || \IPS\Output::i()->headJs)}} <script type='text/javascript'> {{foreach \IPS\Output::i()->jsVars as $k => $v}} ips.setSetting( '{$k}', {{if ! is_array( $v )}}jQuery.parseJSON('{expression="json_encode( $v )" raw="true"}'){{else}}{expression="json_encode( $v )" raw="true"}{{endif}} ); {{endforeach}} {expression="\IPS\Output::i()->headJs" raw="true"} </script> {{endif}} {{if (\IPS\Request::i()->controller == 'profile')}} <script> var audio = document.getElementById("setvolume"); audio.volume = 0.2; </script> {{endif}}
 6. Cześć mam taki problem importowałem użytkowników z bazy danych z starego forum IPS i na nowy przy wejsciu na profil użytkownika wyskakuje mi teraz to Fatal error: Call to a member function getTimestamp() on null in /home/slayers/domains/public_html/system/Content/Search/Results.php on line 388 Jak to naprawić?
 7. Tak stary był w wersji 4.1.17 a nowy w wersji 4.1.17.1
 8. Według mnie zbędne. Lepiej jak wyłączysz sobie usługę bo tym sposobem i tak pobiera nam aktualizacje .
 9. Witam jak zrobić aby był na czatboxie kolory rang ?
 10. Dobrze dziękuje , można zamknąć
 11. Tak ale chodzi mi o to żeby także działało to na tej zasadzie jak w MyBB dvz mentions że gdy zrobić @#Nick to jego nick będzie w kolorze grupy
 12. Witam zainstalowałem sobie Modyfikacje Dropbox Storage 1.0.0 i podałem w konfiguracji od strony forum poprawną lecz jak skonfigurować od strony DropBoxa aby wszystko działało poprawnie ? Tutaj jak to wygląda od strony DropBoxa: oraz tutaj jak od strony IPS: pomoże ktoś?
 13. Dziękuje rozwiązane .
 14. Podbijam pytanie jak to się robi ?
 15. Witam mam problem iż mam tabele wygląda ona tak i pierwsze dane się dodają potem już nie chcą a skrypt wygląda tak <?php include("config.php"); $login = $_SESSION['login']; $webadmin_password = $_SESSION['webadmin_password']; if ((empty($login)) AND (empty($webadmin_password))) { header("Location: index.php"); } ?> <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <meta name="description" content=""> <meta name="author" content=""> <title>Panel administracyjny</title> <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="css/sb-admin.css" rel="stylesheet"> <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div id="wrapper"> <!-- Navigation --> <nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top" role="navigation"> <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display --> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-collapse"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <a class="navbar-brand" href="index.php">Panel admina</a> </div> <!-- Top Menu Items --> <ul class="nav navbar-right top-nav"> <li class="dropdown"> <?php $type = 0; $nick = $_SESSION['nick']; $query = "SELECT type FROM `admins` WHERE nick = '$nick' AND `status` = 'OK' LIMIT 1;"; $result = mysql_query($query); if(mysql_num_rows($result) == 1) { $type = mysql_result($result,0,"type"); } ?> <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"><i class="fa fa-user"></i> <?php echo $_SESSION['login']; ?> (<?php echo $type; ?>)<b class="caret"></b></a> <ul class="dropdown-menu"> <li> <a href="logout.php"><i class="fa fa-fw fa-power-off"></i> Wyloguj</a> </li> </ul> </li> </ul> <?php require "include/navigation.php"; ?> </nav> <div id="page-wrapper"> <div class="container-fluid"> <!-- Page Heading --> <div class="col-lg-14"> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"> <h3 class="panel-title"><i class="fa fa-tasks fa-fw"></i> Dodawanie nowego hasła</h3> </div> <div class="panel-body"> <?php $query = "SELECT id FROM `webadmins` WHERE login = '$login' AND `ban_add` = '1' LIMIT 1;"; $result = mysql_query($query); if(mysql_num_rows($result) == 0) { echo '<div class="alert alert-danger alert-dismissable"><center><strong>Odmowa dostępu!</strong><br>Właściciel serwera nie nadał ci uprawnień do przeglądania tej strony!</center></div>'; echo' </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <script src="js/jquery.js"></script> <script src="js/bootstrap.min.js"></script> </script> </script> </body> </html>'; exit; } ?> <div class="col-lg-6"> <div class="panel panel-default"> <center> <div class="panel-body"> <div class="form-group"> <form class="form-signin" method="POST" action="addpass.php"> <label>Login do konta</label> <input type="text" maxlength="20" name="Nick" class="form-control" placeholder="" required="" autofocus=""><br> <label>Hasło</label> <input type="text" maxlength="30" name="Pass" class="form-control" placeholder="" required="" autofocus=""><br> <label>Notatka</label> <input type="text" maxlength="255" name="warning" class="form-control" placeholder="" required="" autofocus=""> <br> </div> <button class="btn btn-big btn-danger" type="submit">Dodaje Dane</button> </form> <?php // odbieramy dane z formularza $Nick = $_POST['Nick']; $Pass = $_POST['Pass']; $warning = $_POST['warning']; if($Nick and $Pass and $warning) { // łączymy się z bazą danych $connection = @mysql_connect('127.0.0.1', 'root', '') or die('Brak połączenia z serwerem MySQL'); $db = @mysql_select_db('test', $connection) or die('Nie mogę połączyć się z bazą danych'); // dodajemy rekord do bazy $ins = @mysql_query("INSERT INTO konta SET Nick='$Nick', Pass='$Pass' , warning='$warning'"); if($ins) echo "Dane zostały pomyślnie dodane"; else echo "Nie udało się dodać danych skontaktuj się z Patrykiem."; mysql_close($connection); } ?> </div> </div> </div></center> </div> </div> </div> </div> <script src="js/jquery.js"></script> <script src="js/bootstrap.min.js"></script> </script> </script><?php require "include/modal.php"; ?> </body> </html>
 16. Dziękuje za pomoc
 17. Witam jako iż nigdy wcześniej nie pracowałem z wordpressem nie wiem jak to zrobić , chodzi o to żeby przesunąć search-form na container i nie wiem jak to w wordpresie zrobić . Tutaj można zobaczyć http://185.25.151.219/wordpress/ jak to wygląda . Z góry dziękuje za pomoc
 18. witam mam problem iż nie łaczy mi się coś oto błąd Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/slayers/domains/slayers.pl/public_html/panel/config.php on line 3 A kod config wygląda tak <?php session_start(); mysql_connect("IP","Login","Haslo") or die(mysql_error()."Nie mozna polaczyc sie z baza danych. Prosze chwile odczekac i sprobowac ponownie."); mysql_select_db("Nazwa tabeli") or die(mysql_error()."Nie mozna wybrac bazy danych."); mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); ?>
 19. <?php include("config.php"); session_start(); error_reporting(0); $nick = $_SESSION['nick']; $haslo = $_SESSION['haslo']; $pranga = $_SESSION['pranga']; $zalogowany = $_SESSION['zalogowany']; $eq = mysqli_query("select * from `Gracze` where nick = '$nick'") or die('B��d zapytania MYSQL'); while($r = mysqli_fetch_assoc($eq)) { $_SESSION['pranga'] = $r['ranga']; $r['ranga'] = $pranga; } ?> <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.css"> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script> <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min.js"></script> </head> <body> <style> body { background-color: black; } #kontener { width: 1900px; margin-left: auto; margin-right: auto; } #logo { background-color: #2E64FE; color: white; text-align: center; padding: 5px; opacity: 0.7; } #zakladki { clear: both; float:left; background-color: #2E64FE; padding: auto; opacity: 0.7; } #srodek { float: left; padding: auto; width: 1900px; background-color: #2E64FE; } #footer { clear: both; background-color: #2E64FE; color: white; text-align: center; padding: 30px; opacity: 0.6; } .option { float: left; background-color: #2E9AFE; min-width: 380px; height: 45px; font-size: 18px; padding: 11.81px; border-right: 2px dotted #dedede; opacity: 0.8; } .option:hover { opacity: 0.8; cursor: pointer; background-color: green; } a:hover { color: red; } </style> </head> <body> <div id="kontener"> <div id="logo"> <?php if($pranga != 0) { echo ' <a href="http://slayers.pl/panel/edycja.php?nick='.$nick.'"><img src="http://slayers.pl/panel/edycja.png" height="42" width="42"></a> '; echo ' <a href="http://slayers.pl/panel/logi.php?typ=-1&od=1"><img src="http://slayers.pl/panel/logi.png" height="42" width="42"></a> '; } if($_SESSION['zalogowany'] == 1) { echo '<a href="http://slayers.pl/panel/wyloguj.php"><img src="http://slayers.pl/panel/wyloguj.png" height="42" width="42"></a> '; } ?> <a href="http://slayers.pl/index.php"><img src="http://slayers.pl/forum/images/logo.png" alt="Silver Truck RolePlay" /></a> </div> <center> <div id ="zakladki"> <?php if($_SESSION['zalogowany'] == 0) { echo ' <div class = "option"> <a href="zaloguj.php">Logowanie</a> </div> '; } if($_SESSION['zalogowany'] == 1) { echo ' <div class = "option"> <a href="profil.php?snick='.$nick.'">Profil</a> </div> '; } ?> <div class = "option"> <a href="ban-lista.php">Ban lista</a> </div> <div class = "option"> <a href="gracze.php">Gracze</a> </div> <div class = "option"> <a href="rankingi.php">Rankingi</a> </div> <div class = "option"> <a href="http://slayers.pl/forum">Forum</a> </div> </div> </center> <div id = "srodek"> <center> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <font color = "white"> <font size = 5> Witamy na naszym portalu serwera Slayers Truck Serwer. </font> <br /> <font size = 4> SA:MP IP: <b>51.254.123.206:8020 lub samp.slayers.pl:8020</b> </font> <br /> <font size = 4> TS3 IP: <b>TS.SLAYERS.PL</b> </font> <br /> <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> </center> </div> <div id = "footer"> &copy; Autorem portalu jest Patryk </div> </div> </body> </html> Nadal jest błąd zapytania .
 20. <?php include("config.php"); session_start(); error_reporting(0); $nick = $_SESSION['nick']; $haslo = $_SESSION['haslo']; $pranga = $_SESSION['pranga']; $zalogowany = $_SESSION['zalogowany']; $eq = mysql_query("select * from `Gracze` where nick = '$nick'") or die('B��d zapytania MYSQL'); while($r = mysql_fetch_assoc($eq)) { $_SESSION['pranga'] = $r['ranga']; $r['ranga'] = $pranga; } ?> <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.css"> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script> <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min.js"></script> </head> <body> <style> body { background-color: black; } #kontener { width: 1900px; margin-left: auto; margin-right: auto; } #logo { background-color: #2E64FE; color: white; text-align: center; padding: 5px; opacity: 0.7; } #zakladki { clear: both; float:left; background-color: #2E64FE; padding: auto; opacity: 0.7; } #srodek { float: left; padding: auto; width: 1900px; background-color: #2E64FE; } #footer { clear: both; background-color: #2E64FE; color: white; text-align: center; padding: 30px; opacity: 0.6; } .option { float: left; background-color: #2E9AFE; min-width: 380px; height: 45px; font-size: 18px; padding: 11.81px; border-right: 2px dotted #dedede; opacity: 0.8; } .option:hover { opacity: 0.8; cursor: pointer; background-color: green; } a:hover { color: red; } </style> </head> <body> <div id="kontener"> <div id="logo"> <?php if($pranga != 0) { echo ' <a href="http://slayers.pl/panel/edycja.php?nick='.$nick.'"><img src="http://slayers.pl/panel/edycja.png" height="42" width="42"></a> '; echo ' <a href="http://slayers.pl/panel/logi.php?typ=-1&od=1"><img src="http://slayers.pl/panel/logi.png" height="42" width="42"></a> '; } if($_SESSION['zalogowany'] == 1) { echo '<a href="http://slayers.pl/panel/wyloguj.php"><img src="http://slayers.pl/panel/wyloguj.png" height="42" width="42"></a> '; } ?> <a href="http://slayers.pl/index.php"><img src="http://slayers.pl/forum/images/logo.png" alt="Silver Truck RolePlay" /></a> </div> <center> <div id ="zakladki"> <?php if($_SESSION['zalogowany'] == 0) { echo ' <div class = "option"> <a href="zaloguj.php">Logowanie</a> </div> '; } if($_SESSION['zalogowany'] == 1) { echo ' <div class = "option"> <a href="profil.php?snick='.$nick.'">Profil</a> </div> '; } ?> <div class = "option"> <a href="ban-lista.php">Ban lista</a> </div> <div class = "option"> <a href="gracze.php">Gracze</a> </div> <div class = "option"> <a href="rankingi.php">Rankingi</a> </div> <div class = "option"> <a href="http://slayers.pl/forum">Forum</a> </div> </div> </center> <div id = "srodek"> <center> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <font color = "white"> <font size = 5> Witamy na naszym portalu serwera Slayers Truck Serwer. </font> <br /> <font size = 4> SA:MP IP: <b>51.254.123.206:8020 lub samp.slayers.pl:8020</b> </font> <br /> <font size = 4> TS3 IP: <b>TS.SLAYERS.PL</b> </font> <br /> <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> </center> </div> <div id = "footer"> &copy; Autorem portalu jest Patryk </div> </div> </body> </html> A tutaj gdzie co zmienić
 21. Witam mam problem iż pewna osoba odeszła i zabrała pewien plik do łączenia się z bazą Danych Mysql mógłby ktoś pomóc a więc ten skrypt wygląda tak <?php $i; include("../vps_connect2.php"); $wynik = mysql_query("SELECT ban_id,ban_uid,ban_timestamp,ban_length,ban_invoker_name,ban_reason FROM bans WHERE ban_uid != '' AND server_id = 1;") or die('Błąd zapytania'); if(mysql_num_rows($wynik) > 0) { while($r = mysql_fetch_assoc($wynik)) { $i++; $uid = $r['ban_uid']; $wynik2 = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT client_nickname FROM clients WHERE client_unique_id = '$uid';")); $nick = $wynik2[client_nickname]; $bandate = date("Y-m-d H:i:s", $r['ban_timestamp']); $banout = $r['ban_timestamp']+$r['ban_length']; $banout = date("Y-m-d H:i:s", $banout); echo '<tr>'; echo '<td class="trow1">'.$i.'</td>'; if($nick) echo '<td class="trow1">'.$nick.'</td>'; else echo '<td class="trow1">(nick nieznany)</td>'; echo '<td class="trow1">'.$bandate.'</td>'; if(!$r['ban_length']) echo '<td class="trow1">Nigdy</td>'; else echo '<td class="trow1">'.$banout.'</td>'; echo '<td class="trow1">'.$r['ban_invoker_name'].'</td>'; if($r['ban_reason']) echo '<td class="trow1">'.$r['ban_reason'].'</td>'; else echo '<td class="trow1">(powód nieznany)</td>'; echo '<td class="trow1"><font color="#F00">ZBANOWANY</font></td>'; echo '</tr>'; } } ?> Brakuje mi tego pliku /vps_connect2.php
 22. Witam otóż mam problem i nie potrafię go rozwiązać a mianowicie chodzi mi o to zeby ten box był równym wysokością tym boxom Oto link do tego szablonu http://slayers.pl/radio/ . Proszę o pomoc.
 23. chce aby ten box gdzie jest lista piosenek , zeby on był równy wysokością temu boxowi gdzie jest napisane żeby można było sluchać w windows media player itp.